Změny autobusové dopravy v Libereckém kraji v důsledků povodní

Z důsledku povodňových škod dochází k omezení provozu na vybraných autobusových linkách v Libereckém kraji. Změna se dotkla celkem 13 autobusových linek.

540 060 Liberec – Mníšek – Chrastava
Doprava komplikována v úseku Mníšek – Chrastava z důvodu rozsáhlých poškození komunikací. Obsluha Nové Vsi je v pracovní dny zajištěna náhradním způsobem – v úseku Mníšek – Chrastava je nasazen minibus, v zastávce Mníšek,Sběrné suroviny je přestup s kmenovými spoji linky (úsek Liberec – Mníšek), minibus jede přes Mlýnici (úsek Mlýnice – Mníšek po II/592 zůstává neprůjezdný – poškozený most). V omezeném úseku není zajištěn pouze pozdně večerní spoj 23 (ve 22:40 z Liberce), ten zajíždí do Mníšku ke Sběrným surovinám, otočí se a objížďkou přes Stráž n.N. a Bedřichovku dojíždí do Chrastavy.
Neobsluhovány jsou tak jen zastávky: Mníšek,ČSAO (náhradní zastávka Nová Ves,křiž.); Chrastava,Frýdlantská a Nová Ves,Jednota (v neprůjezdném úseku II/592).

540 070 Liberec –  Chrastava – Horní Vítkov (v úseku Chrastava – Horní Vítkov)
Provoz linky do Horního Vítkova byl obnoven k 25.8.2010 v plném rozsahu.

540 090 Liberec –  Chrastava – Václavice – Hrádek n.Nis. a
540 140  Chrastava – Václavice – Hrádek n.Nis.
V úseku Chrastava – Václavice je doprava do cca 27.8.  komplikována i z důvodů stavebních prací začatých ještě před povodněmi a rozsáhlých poškození komunikací (i ve Václavicích), spoje linek jsou ve všední dny od 7 do 17 hod. odkloněny po sil.č. I/35, v tyto časy všechny spoje pouze zajíždějí na zastávku Václavice,pískovna (dál do obce velký autobus přes den kvůli stavebním pracím neprojede).
Ve všední dny v době od 07:00 – 17:00 hod.:
Neobsluhují se zastávky od Chrastava,Vítkovská až po Dolní Vítkov,Na kopci
-  v tuto dobu zastávky ve Václavicích obsluhuje malý autobus z původní plánované uzavírky.
Ve všední dny v době od 17:00 – 07:00 hod., v sobotu a neděli celodenně:
Obsluhovány jsou již všechny zastávky, vlivem komplikací při průjezdu ale může dojít ke zpoždění spoje.

540 200 Frýdlant – Heřmanice:
Linka je v provozu, v úseku z Kunratic do Heřmanic je vedena provizorní objízdnou trasou s využitím místní komunikace do Heřmanic k rybníku.
Neobsluhují se zastávky od Heřmanice,lom až po Heřmanice,obratiště (tj. všechny v Heřmanicích, společná náhradní provizorní zastávka u rybníka).

540 230 Frýdlant – Višňová – Andělka
Provoz linky je z důvodu rozsáhlých poškození komunikací zatím velmi omezený, od středy 11.8. zajištěn v mezích daných průjezdností dle platného JŘ, s možnými lokálními omezeními/objížďkami, spoje mezi Višňovou a Frýdlantem jedou přes Pertoltice, omezené je také zajíždění do vlastní Višňové, zajíždí se (ve směru od Andělky) jen kam to jde.

540 220 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město p.S. a
540250 Frýdlant  - Raspenava – Hejnice – Bílý Potok p.S.
540255 Frýdlant – Hejnice – Bílý Potok – Smědava
Linky jsou v provozu, v úseku Frýdlant – Raspenava a přímo v Raspenavě jsou vedeny provizorní objízdnou trasou, linky 540 250 a 540 255 navíc ještě mezi Hejnicemi a Bílým Potokem (po místních komunikacích).

Neobsluhují se zastávky v uzavřených úsecích, tj. Frýdlant,pod zámkem, Frýdlant,u Koruny a Raspenava,v aleji, a dále Raspenava,u lávky + Raspenava,lékárna (náhradní zastávka Raspenava,žel.st.), na linkách 540 250 a 540 255 ještě zastávky Hejnice,přádelna a Hejnice,kovárna, na lince 540 255 pak Bílý Potok,Pila a Smědava (dp 20.8. včetně)

540 240   Liberec – Mníšek – Frýdlant – Nové Město pod Smrkem
Provoz linky omezuje pouze nemožnost vedení vybraných spojů přes zastávku Nová Ves,křiž. (po II/592 a III/27253) z důvodu neprůjezdnosti mostu na II/592, v dané lokalitě proto linka vždy jede přímo po I/13. Náhradní obsluha zastávky Nová Ves,křiž. je minibusem nahrazujícím úsekově linku 540 060.

540 260 Frýdlant – Dětřichov – Chrastava
Provoz linky je z důvodu rozsáhlých poškození komunikací (zejména v Nové Vsi) komplikován a přerušen, částečně obnoven byl od pátku 13.8., pouze v úseku Mníšek – Chrastava s náhradním minibusem (přestup s kmenovým spojem v zastávce Mníšek,Sběrné suroviny), spojení v úseku Mníšek – Frýdlant je zajištěnou pouze v čase spoje 6 (14:35 z Mníšku).

540 290 Liberec – Oldřichov v Hájích – Lázně Libverda – Nové Město pod Smrkem
Linka je v provozu, v Raspenavě objízdná trasa kolem nádraží.
Neobsluhují se zastávky Raspenava,u lávky a Raspenava,lékárna (náhradní zastávka Raspenava,žel.st.).

545 016 (MHD Liberec linka 16) Liberec – Kryštofovo Údolí,Novina,Křižanské sedlo
Od 17.8. již je provoz linky zajištěn v plném rozsahu až na Novinu.

S platností od středy 11.8. do úterý 31.8. včetně je na autobusových linkách v nejvíce postižených oblastech (Frýdlantsko, Chrastavsko, Hrádecko) přeprava zdarma, vydávají se kontrolní nulové jízdenky (pro statistiku).