Články


Dopravní podnik rozšiřuje vozový park o deset nových midibusů Solaris, v březnu přibude dalších pět

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) převzal od autobusového výrobce Solaris deset nových midibusů Solaris Urbino 8,9 LE. Pražané se s novými autobusy začnou setkávat od 15. ledna 2013. Nové vozy budou nasazeny na linky 156, 236 a 292 (o víkendu navíc ještě 259 a 378). Do konce března odebere DPP dle smlouvy dalších pět autobusů. Cena za jeden kus je 4 mil. Kč s nadstandardní zárukou 4,5 roku.

celý článek...

Aktuálně14. leden 2013, Daniel Srb

Závazek veřejné služby ve Středočeském kraji

tředočeský kraj vypověděl ke dni 31. května 2011 všem autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě za účelem výběru dopravců prostřednictvím výběrových řízení. Vytvořením otevřeného tržního prostředí se dosáhne rovného přístupu dopravců na trh a tím zlevnění a zkvalitnění autobusové dopravy. Cílem je rovněž v rámci výběrového řízení nastavit dopravní systém tak, aby vznikl jednotný integrovaný dopravní systém, který bude založen na jednotném tarifním systému a vzájemné provázanosti všech linek.V současné době probíhá příprava výběrových řízení. Zatím není definitivně rozhodnuto o parametrech, které budou mít vliv na tuto soutěž.
Aktuálně6. červen 2011, Jan Veselý

Nástup do autobusů předními dveřmi i v Mostě

Most (1. června 2011) – Na základě dohody s objednatelem dopravy a akcionářem dopravního podniku – městem Most – dojde od 1. července 2011 ke změně způsobu nástupu cestujících do autobusů městské hromadné dopravy. „Do všech autobusů v Mostě se bude nastupovat předními dveřmi v průběhu celého dne. To dosud platilo celodenně jen na vybraných autobusových linkách a na všech autobusových linkách po 19 hodině večerní,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Marcel Dlask. Všemi dveřmi se bude nastupovat nadále jen do tramvají. Cestující si budou při nástupu do autobusu muset označit svou čipovou kartu na zařízení u řidiče nebo se prokázat přestupní jízdenkou či si jízdenku zakoupit za hotové. „Doufáme, že toto opatření přijmou cestující s pochopením, neboť hlavně zpočátku může docházet ke komplikacím při nástupu. Věřím však, že si na nový způsob odbavení v autobusech všichni brzy zvykneme,“ dodal Dlask.

celý článek...

Aktuálně2. červen 2011, Jan Veselý
Integrované novinky

7. číslo 1. ročníku : Integrované novinky

Integrované novinky - aktuality z provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. KORDIS JMK, spol. s r. o. 01. 06. 2011
Aktuálně1. červen 2011, Jan Veselý
Integrované novinky

6. číslo 1. ročníku : Integrované novinky

Integrované novinky - aktuality z provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. KORDIS JMK, spol. s r. o. 19. 05. 2011
Aktuálně20. květen 2011, Jan Veselý
Integrované novinky

5. číslo 1. ročníku : Integrované novinky

Integrované novinky - aktuality z provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. KORDIS JMK, spol. s r. o. 12. 05. 2011

celý článek...

Aktuálně13. květen 2011, Jan Veselý

Cyklotramvaj vyjíždí o jeden den dřív

MOST, LITVÍNOV (28. dubna 2011) - Od soboty 30. dubna 2011 vyjíždí na trasu mezi Mostem a Litvínovem cyklotramvaj. Jde o speciálně upravené vozidlo, které umožňuje přepravu jízdních kol. Speciální vozidlo bude součástí tramvajové soupravy na lince č. 4, spoje s cyklotramvají jsou označeny v jízdním řádu symbolem jízdního kola. Důvodem pro dřívější zařazení tohoto vozidla do provozu je první letošní výjezd cyklobusu z Litvínovského nádraží na Malý Háj, který vyjíždí už v sobotu 30. dubna 2011. Dřívější zahájení provozu cyklotramvaje je odlišné od platného jízdního řádu, kde je uvedeno zahájení od neděle 1. května. Další nasazení cyklotramvaje už bude probíhat podle jízdního řádu.

celý článek...

Aktuálně28. duben 2011, Jan Veselý
Integrované novinky

4. číslo 1. ročníku : Integrované novinky

Integrované novinky - aktuality z provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. KORDIS JMK, spol. s r. o. 28. 04. 2011

celý článek...

Aktuálně28. duben 2011, Jan Veselý

Veletrh CZECHBUS

Středoevropský odborný veletrh autobusů a autobusové dopravy CZECHBUS je nový kreativní projekt s cílem vzbudit pozornost u odborného publika, pro které je veletrh určený. CZECHBUS je originální, nepozbývá nápaditost a je odlišný od ostatních veletrhů. Nabízí vystavovatelům nízké ceny, zajímavou možnost prezentace a silnou návštěvnickou účast.

celý článek...

Integrované novinky

3. číslo 1. ročníku : Integrované novinky

Integrované novinky - aktuality z provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. KORDIS JMK, spol. s r. o. 20. 04. 2011
Aktuálně20. duben 2011, Jan Veselý
1 221